Missie

Missie

Wij willen als stichting De Rank mensen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus.

Dat doen we met de winkel door mensen in contact te brengen met materiaal waar de Goede Boodschap in naar voren komt. Verder gebruiken we de opbrengsten van de winkel om allerlei goede doelen  te steunen. We proberen verder in en door middel van de winkel een atmosfeer te scheppen waarin de bezoeker zich op zijn of haar gemak voelt. Wanneer er behoefte is aan persoonlijk contact proberen we daar gehoor aan te geven.
Dit alles proberen we uit te voeren met vrijwillig(st)ers. De stichting De Rank is een organisatie die ruimte biedt voor vrijwilligerswerk en voor maatschappelijk stages. We geven daarbij de mensen de gelegenheid om te groeien en om hun door God gegeven talenten optimaal te benutten.