Over stichting de Rank

Over stichting de Rank

Stichting De Rank is op 1 oktober 1984 opgericht met als doel het Evangelie van Jezus Christus door te geven aan anderen. De Stichting probeert dit doel op verschillende manieren te bereiken. Namelijk door bepaalde projecten financieel te ondersteunen en door vanaf 1986 een winkel te exploiteren.

Zo is er allereerst de winkel. Vanaf de datum van oprichting wordt hiervan gebruik gemaakt om boeken, geluidsdragers en kado’s te verkopen die een relatie hebben met het Evangelie. Door de winkel te gebruiken slaan we eigenlijk drie vliegen in één klap. We krijgen hiermee financiële middelen om diverse projecten te steunen. We verkopen Bijbels, boeken, muziekdragers, beelddragers, wenskaarten en allerlei andere spulletjes die het Evangelie kunnen verspreiden. En we geven door middel van de winkel mensen de gelegenheid om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Hierdoor kunnen mensen helpen beter tot hun recht te komen en om hun door God gegeven talenten tot ontwikkeling te brengen.
De winkel kan namelijk niet bestaan zonder de vrijwillig(st)ers. Zij zorgen voor alles wat er in en rondom de winkel gebeurt. Op dit moment zijn er zo’n twintigtal vrijwillig(st)ers bereid gevonden een deel van hun tijd aan de winkel en aan de activiteiten van de stichting De Rank te geven. Het management van de winkel is in handen van twee vrijwilligsters / parttimers. Een deel van de omzet van de winkel geven we weg aan goede doelen. Deze worden onder andere door de vrijwillig(st)ers gekozen op basis van het aantal vrijwillig gewerkte uren.

Verder willen we jonge mensen stimuleren zich bezig te houden en zich in te zetten met het Evangelie. Daarom bieden we aan scholieren de mogelijkheid aan om hun maatschappelijke stage als vrijwillig(st)er van de winkel te vervullen. Daarnaast ondersteunen we sommige projecten van jonge mensen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening.

De winkel heeft de laatste tien jaar een grote ontwikkeling meegemaakt. In 1998 zijn we verhuisd van de Venestraat naar de Geerstraat. De behoefte aan de producten van de winkel nam meer en meer toe zodat we in 2008 mochten verhuizen naar het nieuwe adres.

Tenslotte zijn er diverse mensen die het werk van de Stichting De Rank financieel steunen door giften over te maken. Deze giften worden gebruikt om één project te steunen dat vanaf het begin van de oprichting van de stichting al verbonden is met De Rank. Het gaat hierbij om het project: The Village of Hope waar Herman Boonstra en zijn echtgenote Jettie ook werkzaam voor zijn. Vanwege deze giften heeft de Stichting de Rank in 2008 de ANBI status verkregen. Wilt u meer lezen dan kunt u verwijs ik u naar de jaarverslagen die we jaarlijks maken. De jaarverslagen staan vanaf 2006 op deze internetsite.