Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

40 dagen tijd / Pasen

veertigdagentijd

Trouwe ezeltje Boer, Michel de
voorraad onbekend
€ 7,99
voorraad onbekend
€ 7,99
Samen onderweg naar Pasen Weerd, Willemijn de; Hoek, Jacolien
voorraad onbekend
€ 12,99
Vrouwen rond de Heiland Heijningen-Steenbergen, Annemarie van
voorraad onbekend
€ 20,-
Kom en zie Kok, Maartje
voorraad onbekend
€ 21,99
voorraad onbekend
€ 12,99

In ons geloofsleven is er ruimte voor vragen. We hebben niet alleen geloofsvragen over Jezus' leven, maar in ons gebed stellen we ook vragen aan Hem: 'Waarom laat U dit toe?', 'Wilt U bij mij zijn?', 'Wat wilt U dat ik doe?' Er zijn echter ook vragen van Jezus. Vragen die Hij tijdens zijn tijd op aarde stelde, maar die over de hoofden van zijn tijdgenoten heen via de Bijbel ook ons bereiken.

Juist de veertigdagentijd is voor christenen een stimulans om de relatie met Jezus te verdiepen en te luisteren naar zijn vragen. Een periode om stil te worden, om je te bezinnen op je levensstijl, om contact te zoeken met Hem. In dit boek vind je 40 vragen van Jezus, voor elke dag één, die je daar hopelijk bij helpen. Na de vraag van Jezus volgt een korte uitleg of toepassing. Aansluitend staan twee bezinningsvragen en een uitnodiging tot gebed. Er is ook ruimte om jouw antwoord aan Jezus op te schrijven.

Marien Kollenstaart is predikant in de PKN, pastor in een multiculturele gemeente en betrokken bij Stichting Geloofsinburgering en de Near East Ministry. Eerder schreef hij 'Zoals Jezus. Een leven lang leren lijken op Hem'. Marien is getrouwd met Mirjam en vader van vijf kinderen.

voorraad onbekend
€ 17,99
Dragende Zijn kruis Kohlbrugge, H.F.
voorraad onbekend
€ 9,95

Deze uitgave bevat 49 overdenkingen die een mogelijkheid bieden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij Christus' bitter lijden en sterven. Christus droeg Zijn kruis, maar het was niet Zijn eigen kruis. Het was ons kruis! Wíj zijn het waard om de vloek, de eeuwige schande en de eeuwige smaad te moeten dragen. En toch was het Zijn kruis. Want zó heeft het Zijn eeuwige liefde behaagd. 'Wat van mij is, werd van Hem; wat van Hem is, werd van mij!'
De overdenkingen zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen uit de nagelaten werken van dr. H.F. Kohlbrugge.

Aan tafel met Jezus Reuver, René de
voorraad onbekend
€ 9,99
voorraad onbekend
€ 17,99
Samen luisteren in de stilte Douma, Jos; Grün, Anselm; Lapré, John; H
voorraad onbekend
€ 17,99
Trek de cirkel Batterson, Mark
voorraad onbekend
€ 17,95
Aftel-doe-dagboek Meester-van Laar, Anneke
voorraad onbekend
€ 39,90

Op weg naar benedenAnneke MeesterGa met het hele gezin op weg naar Pasen! Je begint zes weken voor Pasen samen te knutselen, puzzels te maken, spelletjes te doen en te lezen. Met opdrachten voor verschillende leeftijden, van de allerkleinsten tot jonge tieners. Duik terug in de tijd en zoek samen Jezus op, om te horen en zien wat er allemaal gebeurt. Zo leer je Hem kennen en ga je mee met Hem op reis, naar beneden langs de touwladder. En waar je dan uitkomt? Dat ontdek je vanzelf...Hoe het werktIn de doos krijg je een stoffen touwladder, stickers met schoentjes, een tafeldagboek en werkbladen. Zoek een mooi moment op de dag uit om samen de tekst in het dagboek te lezen en de opdrachten te doen. Elke dag mag iemand een paar schoenen op de ladder plakken. Zo ga je dag voor dag met Jezus mee op weg naar Pasen. Je begint zes weken voor Pasen, en daarna ga je nog een week door.

voorraad onbekend
€ 8,99
voorraad onbekend
€ 19,95

Met 'de Bijbel rond in 40 kaartjes' zet je 40 dagen lang iedere dag een nieuw kaartje in de houder.
Ieder kaartje bevat een Bijbelverhaal in enkele regels met simpele woorden, een bijpassend lied en
een vraag waar je samen over na kunt denken.

Superleuk om zo samen door de Bijbel te gaan.
Beginnend bij de schepping en eindigend bij de nieuwe aarde.
De teksten en prenten zijn ook geschikt voor de allerkleinsten.

Extra leuk is dat bij ieder kaartje een steentje in het buisje kan worden gedaan.
De steentjes staan symbool voor de stenen in de Bijbel, zoals de stenen waarmee een
altaar werd gemaakt, de twee stenen tafelen, de steentjes die David gooide, de stenen van de
muren van Jericho, de steen die werd weggehaald bij het graf en de Hoeksteen.

voorraad onbekend
€ 9,95

In deze uitgave vindt u 49 overdenkingen die gebruikt kunnen worden om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het bitter lijden en sterven van Christus. Isaäc da Costa, een Jood die zich in 1822 bekeerde tot het christelijk geloof, heeft ons in zijn Bijbellezingen een originele Bijbeluitleg nagelaten. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld.

Jezus is gekomen om Zijn volk zalig te maken van hun zonden. Daartoe was Zijn leven op aarde niet genoeg. Hij moest ook lijden, sterven, weer opstaan en ten hemel varen. Onze zonden konden niet van ons weggenomen worden, dan alleen in de weg van Gods gerechtigheid. Christus moest onze zonden voor Zijn rekening nemen, en dat deed Hij! Uit gehoorzaamheid aan Zijn Vader en uit liefde tot ons. Hij betaalde tot de laatste penning toe aan de Rechter, Zijn Vader. Christus is de Borg geworden van het eeuwige verbond der genade. 'Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten, die heeft Hij gedragen.'

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

voorraad onbekend
€ 15,95
voorraad onbekend
€ 15,95

De lijdenstijd is een tijd waarin we als vanouds stilstaan bij de Heere Jezus op Zijn weg naar Golgotha en overdenken wat Hij gedaan heeft. Dit boek is een eenvoudig hulpmiddel om daarbij te gebruiken in het gezin.'Op weg naar Golgotha' bevat voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. Iedere week wordt ingezoomd op een ander aspect van de Persoon en het werk van de Heere Jezus. Om de lijdensweg dicht bij kinderen te brengen, is er iedere dag ook een symbool dat centraal staat. Deze symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg ontstaat die uitkomt bij het kruis en het lege graf.

voorraad onbekend
€ 17,50

De dankkalender van De Wonderwolk bestaat uit veertig kaartjes. Op de kaartjes staan herkenbare afbeeldingen uit het dagelijks leven waarvoor gedankt kan worden. Door elke dag als gezin of schoolklas een kaartje te bespreken en voor de kleine en grote dingen in het leven te danken, beleef je met elkaar al dankend de veertigdagentijd. Een mooie manier om toe te leven naar Pasen!

Dagelijks dankmoment
We hebben de dankkalender ontwikkeld om met jonge kinderen toe te kunnen leven naar het Paasfeest. De veertigdagentijd is natuurlijk heel geschikt voor dit 'toeleven naar'. Het is een bijzondere periode waarin we worden uitgenodigd om opnieuw of meer met God bezig te zijn. Maar het is voor jonge kinderen – en misschien ook wel voor onszelf – een wat abstracte en lange periode. Door een dagelijkse, zichtbare handeling krijgen ook de allerkleinsten op deze manier iets mee van deze bijzondere tijd. De dankkalender is ook geschikt voor na de veertigdagentijd en Pasen. In veel gezinnen is het dankmomentje een vast onderdeel geworden van het gezinsleven.

101 DAGENBOEK ROBBE, ROLF
voorraad onbekend
€ 13,99
Pasen klein Vilten, bijbelfiguren
voorraad onbekend
€ 18,50
voorraad onbekend
€ 21,95
voorraad onbekend
€ 15,99
KRUISTOCHT KELLER, TIM
voorraad onbekend
€ 21,-
voorraad onbekend
€ 8,95

Dit deel gaat over de opstanding van de Heere Jezus, de verschijning aan Zijn discipelen, de Hemelvaart en Pinksteren.

voorraad onbekend
€ 8,95

Dit deel gaat over het sterven van de Heere Jezus.

voorraad onbekend
€ 15,95

Het Paas verhaal in 7 slingerkaartjes!

Hang de kaartjes aan onze decoratieve kralen slinger.
Draai iedere dag één kaartje om en beleef zo samen het Paasverhaal.

Super leuke prenten en simpele zinnen, leuk voor kinderen tussen de 1 en 10 jaar.

Ook verkrijgbaar voor Hemelvaart, Pinksteren en Kerst.

VEERTIGDAGENTIJD BONHOEFFER, DIETRICH
voorraad onbekend
€ 16,99

De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer spreekt met zijn krachtige teksten nog steeds heel veel mensen aan, ook al is het meer dan 70 jaar geleden dat hij de dood vond. Dit niet-jaargebonden meditatieve dagboek bevat voor iedere dag een tekst van Bonhoeffer en een prachtige fullcolour foto. Het dagboek is te gebruiken vanaf Aswoensdag tot en met Pasen. Het is geschikt voor individueel gebruik in de stille tijd of voor gebruik in een gespreksgroep of een samenkomst. Een prachtig cadeau om te geven.

LAATSTE 18 UUR KAMP, W. VAN DE
voorraad onbekend
€ 19,95
Zeven kruiswoorden Kievit, Ds. I.
voorraad onbekend
€ 12,95
TEKEN VAN LEVEN DIVERSE AUTEURS
voorraad onbekend
€ 4,95
voorraad onbekend
€ 9,95

John Flavel stond in de puriteinse traditie van zijn dagen en was een zeer begaafd spreker. Daarnaast publiceerde hij enkele omvangrijk boeken. Daaruit zijn deze overdenkingen samengesteld . Christus is de Schoonste. Hij is zo buitengewoon, zo voortreffelijk, zo lieflijk en heerlijk. Als we de schoonheid van tienduizend paradijzen bij elkaar zouden voegen - alle bomen, bloemen, geuren, kleuren, smaken, vreugden - dan zou dat ongelooflijk mooi en bijzonder zijn. Toch zou het minder zijn dan de schoonheid en de dierbaarheid van de Heere Jezus Christus. Christus is hét Wonder van de hemel en van de aarde. Is het dan geen liefde, dat God het aller kostbaarste in hemel en op aarde, Zijn Zoon, Die zo lief en voortreffelijk is, wil schenken aan arme zondaren?

voorraad onbekend
€ 8,95
voorraad onbekend
€ 18,95