Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Blog: luchtig

Woensdag 18 maart 2020Luchtig

In de week voorafgaand aan deze vreemde week, waarin maatregelen getroffen zijn om het coronavirus uit te bannen, werd mij gevraagd of ik bloggen wil gaan schrijven voor de nieuwe website van onze winkel. De bloggen mogen 'luchtig' zijn en ik zoek naar wat dat momenteel concreet betekent. Plaats ik in deze tijd van crisis een blog over een grappig incident bij ons thuis? Geeft dat de luchtigheid waarnaar we verlangen? Of geef ik een kijkje in mijn onrustige, verwarde hart van dit moment en blus ik geestelijk af met 'God heeft de wereld in Zijn hand', terwijl ik dat wel weet maar nu niet zo voel? Mag ik mijn onzekerheid en verwarring een ogenblik laten bestaan?
Wil ik überhaupt mijzelf opdringen aan de ander op social media… Hoe schrijf ik in de lieve vrede in deze week mijn eerste blog en houd ik het bovendien 'luchtig'?
Vorige week was ik een aantal dagen op retraite. Er was een overzichtelijk tijdschema. Naast de vaste momenten van de maaltijden waren er ook elke dag drie vieringen. We knielden rondom een kruis in de kapel, zongen samen, lazen uit de Bijbel, dachten daarover na en we baden. Op het kruis had een kunstenaar de wonderbare spijziging afgebeeld: te midden van een grote groep nieuwsgierige, afwachtende of twijfelende mensen zat Jezus brood uit te delen. Want deze mensen hadden allemaal één ding gemeen: ze verlangden naar voedsel. En Jezus deelde uit en er was meer dan genoeg. Ons ritueel die week was tenminste driemaal daags onze ogen op te slaan naar deze Jezus of we nou moedig, angstig, ongelovig of verward de kapel binnen stapten. Elk moment ontmoetten we Hem die blíjft zorgen vanaf een kruis. Voor ons als deelnemers met ieder z'n eigen agenda hadden deze vieringen een zeer heilzaam effect.
De komende weken zijn onzeker, ook voor ons in De Rank, maar wanneer we ons in onze kapel, die we misschien hebben ingericht aan een rommelige keukentafel, voegen bij die nieuwsgierige, verwarde en ongelovige hongerige menigte mogen we van Deze zorgdragende Jezus het 'luchtige' ontvangen waarnaar we verlangen. Kom, schuif aan. Er is meer dan genoeg.