Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Over De Rank Kampen

MTOns doel van de winkel is om door middel van de verkoop van Bijbels, boeken, muziek, kaarten en andere cadeauartikelen mensen aan te moedigen (bemoedigen) in het geloof in Jezus Christus.

We organiseren activiteiten die laagdrempelig zijn en die de ontmoeting tussen christenen in Kampen en omgeving versterken.
Zo willen we Stromen van levend water laten stromen door de straten van Kampen.

We willen onze medewerkers stimuleren hun gaven en persoonlijkheden te ontwikkelen.
Met het geld dat we verdienen steunen we plaatselijk en wereldwijd goede doelen.

Helpt u ons mee?


Onze medewerkers


Ik ondersteun het ontwikkelingswerk www.4pillars.nl van Roelof en Remke van Til in Congo. Er heerst daar grote armoede, omdat de bodem door de jarenlang gebruikte landbouwmethodes is uitgeput. Samen met de allerarmsten hebben Roelof en Remke de landbouwmethode van “de 4 Pijlers” ontworpen. Deze methode combineert het hoogste niveau van deskundigheid, jarenlange ervaring en een diep begrip van de situatie van de allerarmsten. Door nu de grond niet af te branden, niet te spitten of te ploegen en gebruik te maken van groenbemesting en kennis over te dragen hoe je de grond en het zaaigoed kunt verbeteren, worden de opbrengsten van de akkers duurzaam veel hoger en is er weer een bestaan voor de bevolking. Een prachtig initiatief!

Anna


Anne-Marije
Ik ondersteun het onderzoek naar medicijnen voor mensen met een spierziekte via het Prinses Beatrix Spierfonds.
Ik heb zelf MD (Myotone dystrofie). Dat betekent dat mijn spieren langzamerhand worden afgebroken en mijn organen worden aangetast.
Uit eigen ervaring weet ik dus wat het is om te leven met deze ziekte.
Ik hoop dat door mijn financiële steun er medicijnen komen en behandelingen om de ziekte zo lang mogelijk te rekken.

Anne-Marije van Asselt


Ik zet me in voor:

KiKa
Omdat ik van heel dichtbij heb meegemaakt wat het is als een kind kanker krijgt!
KIKA werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Compassion
Ik steun via het sponsorprogamma een meisje.
Door deze sponsering geef je het kind onderwijs, medische hulp, emotionele en geestelijke groei.
Armoede is te verslaan door kinderen één voor één te helpen.

Annette Bakker

Annette Bakker

Anouk
Ik ondersteun de Domari-gemeenschap in Jeruzalem. Dit zijn zigeuners die proberen een eerlijke, zelfstandige plaats te vinden in de Israëlische maatschappij. Amoun Sleem leidt het Domari-centrum. Ze helpt voornamelijk vrouwen en kinderen om onderwijs te kunnen volgen en vol te houden. Velen kunnen daardoor doorstromen naar de universiteit.

Anouk Kanbier


Ik wil graag stichting Open Doors steunen.
Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen. Dit gebeurt o.a. door de verspreiding van Bijbels en Bijbelstudiematerialen, door kaderopleidingen en door praktische hulpverlening.
Wat ik ook heel belangrijk vind is dat Open Doors christenen in de vrije wereld voorlicht en motiveert om zich te vereenzelvigen met vervolgde en bedreigde christenen en om hen actief te helpen (1 Korinthe 12: 26)

Edith van Kranenburg

Edith

Elke
Ik wil graag Tot heil des Volks steunen. Vanuit een bewogen hart staat Tot Heil des Volks nog steeds naast de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Medewerkers en vrijwilligers bieden professionele hulp en laten Jezus zien, omdat ze geloven dat Hij echte vrijheid geeft.
THDV werkt met verschillende doelgroepen in Nederland: prostituees, dak- en thuislozen, verslaafden en kinderen die in armoede leven.

Elke Riezebosch


Ik zet me in voor: Christenen voor Israël. Israël is en blijft nog steeds een belangrijk volk en land in de Bijbel.
Het belangrijkste doel van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken zij christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk.

Verder helpen zij Joden om terug te keren naar het land Israël en steunen ze ook verschillende projecten in het land zelf.

Hennie Weijs

Hennie


Jolande
Ik zet mij in voor mijn dochter Jolien. Zij is zendeling bij Youth with A Mission (Jeugd Met Een Opdracht) in Amerika en traint jongeren van over de hele wereld om te wandelen in een leven gegrond in gebed, aanbidding, Gods woord en een persoonlijke, levende relatie met God. Daarnaast helpt ze met het leiden van scholen, gefocust op Opwekking & Reformatie en zenden ze vanuit deze scholen jaarlijks honderden zendelingen naar elk continent om Gods Koninkrijk te vermenigvuldigen.

Jolande Wolfsen


Ik zet me in voor voor het Scharlaken Koord, zodat jongeren weerbaarder gemaakt worden in seksualiteit en relaties, dwang en uitbuiting tegengegaan wordt en degenen die willen, uit de prostitutie kunnen stappen. Het Scharlaken Koord wil dat deze mensen met liefde en aanvaarding te maken krijgen. En ik wil daar ook mijn steentje aan bijdragen.

Margje Manche

Margje

Miranda
Naast de betaalde baan die ik heb bij de Rank, als MT lid, maak ik ook vrijwillige uren. Door deze vrijwillige uren, die ik werk, kan ik doelen ondersteunen die voor mij van betekenis zijn. Af en toe wissel ik mijn goede doel. Op dit moment ondersteun ik Camps4Kids. De christelijke kinderkampen van Camps4Kids maken elke jaar weer nieuwe frisse programma's voor kinderen in Nederland om de Here Jezus te leren kennen.
In de komende jaren zal ik ook onze 2 Compassion kinderen ondersteunen en de familie Gooden die zich inzetten voor de MAF.

Miranda van Ommen


Ik steun Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.
Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Petro de Wilde

Petro de Wilde

Trijnie
De Voedselbank wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en wil verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens op gezette tijden voedselpakketten uit te delen aan huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven.

Ook stelt de Voedselbank zich ten doel een bijdrage te leveren aan bewustwording binnen de Kamper samenleving met betrekking tot armoede en armoedebestrijding.

Trijnie Baukema


Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) is wereldwijd actief op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet Stichting HVC zich ook in voor noodlijdenden. Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat centraal. HVC heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God.

Wilma van den Berg

Wilma