Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Over De Rank Kampen

MT
Ons doel van de winkel is om door middel van de verkoop van Bijbels, boeken, muziek, kaarten en andere cadeauartikelen mensen aan te moedigen (bemoedigen) in het geloof in Jezus Christus.

We organiseren activiteiten die laagdrempelig zijn en die de ontmoeting tussen christenen in Kampen en omgeving versterken.
Zo willen we Stromen van levend water laten stromen door de straten van Kampen.

We willen onze medewerkers stimuleren hun gaven en persoonlijkheden te ontwikkelen.
Met het geld dat we verdienen steunen we plaatselijk en wereldwijd goede doelen.

Helpt u ons mee?


Onze medewerkers


U helpt mij vluchtelingen bij te staan in IJsselmuiden en Kampen.
Uit eigen ervaring weet ik hoe moeilijk het is om vluchteling te zijn.
Sommige vluchtelingen zijn hongerig naar het Evangelie.
In hun land van afkomst werd het ze onmogelijk gemaakt om de bijbel te lezen en Jezus als Reder te leren kennen.
Hier in Nederland kan ik hun uitleggen wat het 'goede nieuws' is. Ze zijn gered! En mogen leven als kinderen van de Allerhoogste.

Afagh Moradi

Afagh Moradi

Anne-Marije van Asselt
Ik ondersteun het onderzoek naar medicijnen voor mensen met een spierziekte via het Prinses Beatrix Spierfonds.
Ik heb zelf MD (Myotone dystrofie). Dat betekent dat mijn spieren langzamerhand worden afgebroken en mijn organen worden aangetast.
Uit eigen ervaring weet ik dus wat het is om te leven met deze ziekte.
Ik hoop dat door mijn financiële steun er medicijnen komen en behandelingen om de ziekte zo lang mogelijk te rekken.

Anne-Marije van Asselt


Ik zet me in voor:

KiKa
Omdat ik van heel dichtbij heb meegemaakt wat het is als een kind kanker krijgt!
KIKA werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing
en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Compassion
Ik steun via het sponsorprogamma een meisje.
Door deze sponsering geef je het kind onderwijs, medische hulp, emotionele en geestelijke groei.
Armoede is te verslaan door kinderen iin voor iin te helpen.

Annette Bakker

Annette Bakker

Anouk Kanbier
Ik ondersteun de Domari-gemeenschap in Jeruzalem. Dit zijn zigeuners die proberen een eerlijke, zelfstandige plaats te vinden in de Israëlische maatschappij. Amoun Sleem leidt het Domari-centrum. Ze helpt voornamelijk vrouwen en kinderen om onderwijs te kunnen volgen en vol te houden. Velen kunnen daardoor doorstromen naar de universiteit.

Anouk Kanbier


Stichting Harul zet zich al tientallen jaren in voor de gelijknamige kerkelijke gemeente in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. Mensen die een (visuele) handicap hebben, lijden een leven in grote armoede. In Moldavië worden ze volledig aan hun lot overgelaten. Het zijn de christenen die voor deze mensen letterlijk en figuurlijk een hand, een voet en een oog zijn. Ook stichting Harul is helemaal afhankelijk van giften.

Bertha Bastiaannet

Bertha Bastiaannet

Geerke Talen
Mijn naam is Geerke en werk als vrijwilliger bij boekwinkel “de Rank” stromen van levend water. Als u iets bij mij koopt steunt u het een goed doel. Mijn goede doel is: Stichting Ontmoeting. Stichting Ontmoeting helpt dak en thuislozen.
Deze vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Geerke Talen


Mijn doel is Worship Collectieve. Worship Collective werkt met verschillende aanbiddingsleiders en een collectief van muzikanten die aanbidding als levensstijl zien. Veel betrokkenen wonen in Zwolle en omgeving.
Zij nemen ons mee in aanbidding voor onze Koning Jezus.

Let de KING of my heart
be the mountain where I RUN

Elisabeth den Besten

Elisabeth

Hennie Weijs
Ik zet me in voor: Christenen voor Israël. Israël is en blijft nog steeds een belangrijk volk en land in de Bijbel.
Het belangrijkste doel van Christenen voor Israël is om betrouwbaar Bijbels onderwijs te geven over Israël aan christenen in Nederland. Op talloze manieren bereiken zij christenen om hen te wijzen op Gods liefde voor Zijn volk en op Zijn komende koninkrijk.

Verder helpen zij Joden om terug te keren naar het land Israël en steunen ze ook verschillende projecten in het land zelf.

Hennie Weijs


Ik zet mij in voor mijn dochter Jolien. Zij is zendeling bij Youth with A Mission (Jeugd Met Een Opdracht) in Amerika en traint jongeren van over de hele wereld om te wandelen in een leven gegrond in gebed, aanbidding, Gods woord en een persoonlijke, levende relatie met God. Daarnaast helpt ze met het leiden van scholen, gefocust op Opwekking & Reformatie en zenden ze vanuit deze scholen jaarlijks honderden zendelingen naar elk continent om Gods Koninkrijk te vermenigvuldigen.

Jolande Wolfsen

Jolande Wolfsen

Miranda van Ommen
Naast de betaalde baan die ik heb bij de Rank, als MT lid, maak ik ook vrijwillige uren. Door deze vrijwillige uren, die ik werk, kan ik doelen ondersteunen die voor mij van betekenis zijn. Af en toe wissel ik mijn goede doel. Op dit moment ondersteun ik Camps4Kids. De christelijke kinderkampen van Camps4Kids maken elke jaar weer nieuwe frisse programma's voor kinderen in Nederland om de Here Jezus te leren kennen.
In de komende jaren zal ik ook onze 2 Compassion kinderen ondersteunen en de familie Gooden die zich inzetten voor de MAF.

Miranda van Ommen


Ik steun Open Doors. Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn.
Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Petro de Wilde

Petro de Wilde

Sandra van Gelder
Christenvervolging vindt plaats over de hele wereld. Open Doors is een internationale christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar christenvervolging plaatsvindt, waar het christendom verboden is of in sterke mate maatschappelijk niet geaccepteerd wordt. Die ondersteuning vindt o.a. plaats d.m.v. trainingen, traumatherapie, gebed en financiële ondersteuning.

Sandra van Gelder


Ik zet mij in voor: kinderen met de ernstige spierziekte SMA. De spierziekte SMA tast langzaam maar zeker alle spieren aan. Voor SMA is er nu een medicijn die de achteruitgang kan remmen. Onderzoek naar de werking en verbetering van de medicijnen en behandeling is nodig, zodat kinderen/mensen met deze spierziekte een beter toekomst perspectief hebben. Help SMA de wereld uit.

Thea van Ittersum

Thea van Ittersum

Wilma Roozendaal
U helpt mij huizen te bouwen/verbouwen voor wees- en gehandicapte kinderen in Hongarije. We willen ze een goede en veilige plek geven. Een echt 'thuis'. Helpt u mee? Bedankt!

Wilma Rozendaal


Stichting HVC (Hulp Vervolgde Christenen) is wereldwijd actief op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC biedt vervolgde christenen gerichte geestelijke en praktische ondersteuning. Vanuit de Bijbelse notie om onze naasten lief te hebben als onszelf, zet Stichting HVC zich ook in voor noodlijdenden. Daadkracht tonen, in afhankelijkheid en geloof, staat centraal. HVC heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God.

Wilma van den Berg

Wilma van den Berg

Yi-Ling Wind
U helpt mij om het evangelie te verspreiden in gevangenissen. De gedetineerden hebben ieder hun eigen rugzak maar door de verspreiding van het evangelie in de gevangenis waar vaak een harde mentaliteit heerst, mogen ook deze mensen weten en geloven dat Jezus ook voor hun zonden aan het kruis gestorven is. En de liefde van onze hemelse Vader voelen.

Yi-Ling Wind