Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Stille week

Woensdag 31 maart 2021

Stille week

'Koop en eet, ja, kom, koop zonder geld',
Zonder prijs, wijn en melk' Jes. 55:1b

In dit gedeelte van Jesaja horen we een marktkoopman zijn 'waar' aanprijzen. Wel een wat wonderlijk gedeelte voor ons om als winkel boven dit stukje te zetten. Want bij ons in de winkel moet je toch eerst wel betalen voordat je met iets naar huis mag gaan. En toch klinken deze woorden in deze Stille Week. Stille week. Ja, die kennen we ook. Stilte in de winkel omdat er geen klanten waren om te bedienen, geen koffiehoek open voor een goed gesprek. Stille weken, we hebben ze ervaren en gelukkig wordt het al iets minder stil.
Maar dat is niet de Stille Week die we bedoelen. Het is de Stille Week richting Pasen. Een week waarin we de laatste week van Jezus hier op aarde gedenken en overdenken. Met Pasen als glorieus slotakkoord!
De wijn en melk staan voor Gods redding door Jezus Christus. Uiteraard in de tijd van Jesaja was dat nog een vooruitblik, maar we mogen weten dat door het offer van Jezus deze 'betaling' is geschied en we mogen komen en ons 'laven' aan dit geschenk, zonder geld. Jezus heeft ons gered van de zonde en de dood.
In Johannes 7:37 zegt Jezus het zelf: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.

Laat deze Stille Week een week zijn waarin u tot de Bron mag komen van dit water. Komt tot Hem met lege handen. Bij Hem is er overvloed en LEVEN (Jes.55:2,3).
Mariët van Putten