Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Zending

Projecten Amel en Magreb (uitleg/nieuws)

Stichting De Rank streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de belangrijkste informatie over onze stichting.

De activiteiten van De Rank betreft 2 takken:
- Boekwinkel De Rank
- Ondersteuning van weeskinderen in Noord Afrika
De boekwinkel is voor een groot deel vrijwilligerswerk. Alleen het management wordt betaald (1,2 Fte) De vrijwilligers (ongeveer 17 personen) ontvangen alleen een kleine onkosten vergoeding voor representatie.
Elk jaar wordt 2% van de omzet (ruim € 5000,- ) overgemaakt naar goede doelen namens de vrijwilligers.

De ondersteuning van de weeskinderen in Marokko loopt via twee projecten/fondsen.
Project Amel betreft de financiële ondersteuning van de weeskinderen uit voormalig gezinsvervangend tehuis 'Village of Hope”.

Project Magreb ondersteunt het echtpaar Boonstra zijnde de pleegouders van zeven weeskinderen en directie van 'Village of Hope”.

Familie Boonstra is werkzaam voor jeugd met een Opdracht en daarnaast behartigt zij de belangen van alle weeskinderen ( 42) uit dit gezinsvervangende huis.

Ontvangen giften gaan zonder aftrek van kosten naar de projecten.
De gemaakte administratieve lasten worden gedragen door de boekwinkel.

Giften aan Stichting De Rank zijn allemaal bedoeld voor 2 deze projecten.