Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

NIEUWE BIJBELVERTALING 2021

NBV21


De NBV21 is de opvolger van de NBV. De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling in hedendaags natuurlijk Nederlands en kwam uit in 2004. Bij het verschijnen van de NBV riep het Nederlands Bijbelgenootschap op om feedback te geven op de vertaling. Dit werd volop gedaan! En al die reacties zijn meegenomen in een nieuwe vertaling: De NBV21. Hetzelfde bouwwerk, maar vernieuwd en verstevigd.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft van 2016 tot 2020 hard gewerkt aan de revisie van de NBV. Alle verzen zijn zin voor zin tegen het licht gehouden en zijn getoetst aan de brontekst. Zo is de NBV21 verbeterd en aangescherpt. De vertaling is bijgewerkt en de inhoud is up-to-date gemaakt. De nieuwe Bijbel is goed leesbaar, begrijpelijk en kent een mooi taalgebruik.

De veranderingen
In het kort de veranderingen ten opzichte van de NBV.
- De eerbiedshoofdletters zijn terug. De persoonlijke voornaamwoorden die verwijzen naar God, Jezus en de heilige Geest zoals 'hij', 'u' en 'hem' worden nu (weer) met hoofdletter geschreven.
- De Bijbel is up-to-date gemaakt met nieuwe inzichten.
- Meer consistentie: de Bijbel is op een logischere manier samenhangend geschreven. Niet alleen als geheel, maar vooral als kleine onderdelen bij elkaar. Hierdoor wordt de vertaling nauwkeuriger en vormt het samen een hechter bouwwerk.
- Thema's en verbanden zijn duidelijker zichtbaar. Met slimme concordantie zijn motiefwoorden makkelijker te herkennen en geeft het de lezer een rode draad door de tekst.
- Minder is meer: ingevulde vertalingen zijn teruggedraaid.
- Interpretaties met weinig draagval zijn herzien. Hierdoor is de brede basis betrouwbaarder geworden.
- Het Nederlands is waar nodig verbeterd en kleine foutjes zijn eruit gehaald.

Hier kunt u de voorpublicatie inzien (copyright Nederlands Bijbelgenootschap)

Welke versie kiest u?

voorraad onbekend
€ 57,50
voorraad onbekend
€ 37,50
voorraad onbekend
€ 38,50
voorraad onbekend
€ 49,95
voorraad onbekend
€ 52,50
voorraad onbekend
€ 52,50
voorraad onbekend
€ 55,-
voorraad onbekend
€ 52,50
voorraad onbekend
€ 82,50
voorraad onbekend
€ 54,50
voorraad onbekend
€ 39,95
voorraad onbekend
€ 45,-
voorraad onbekend
€ 175,-
voorraad onbekend
€ 495,-
voorraad onbekend
€ 89,90
voorraad onbekend
€ 39,95