Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Geschiedenis van De Rank

Geschiedenis van De Rank in Kampen

Op 22 oktober 1986 is de winkel, na een periode van verbouwen en inrichten, gestart. Dat gebeurde op het adres Venestraat 3 te Kampen.

Enkele jaren daarvoor was een jong echtpaar op dit adres begonnen met de evangelische boekwinkel Semaja. Zij deden dit vanuit een geloofsroeping en maakten deel uit van evangeliegemeente De Rank te Kampen. Gaandeweg bleek dat de winkel niet levensvatbaar was om er een bestaan uit te kunnen genereren. Het pand was bovendien toe aan renovatie. Dit vergde een enorme investering. Na een tijd van brainstormen en gebed, ontstond het plan om Stichting De Rank op te richten en daar de winkel in onder te brengen en er tevens een vrijwilligersproject van te maken.

Tijdens de ontwikkeling hiervan kwam er een “beeld” door, wat gebaseerd was op psalm 1: “De deur van Venestraat 3 ging open en er stroomde water vanuit de winkel door de straten van Kampen. Op verschillende plaatsen gingen deuren van woningen open en bewoners dronken van het water. Deze stroom van levend water breidde zich uit tot buiten de grenzen van Kampen. Het water symboliseert het levendmakende Woord van God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de werking door de Heilige Geest.” Dit “beeld” ondersteunde het plan om van start te gaan.

Het bestuur ontwikkelde een visie met als doel om van de boekwinkel een interkerkelijk vrijwillig vrouwenproject te maken onder leiding van Olga van Dongen met als vertrekpunt uit de Bijbel: Spreuken 31.

Vijf dames zorgden er voor dat de winkel van woensdag t/m zaterdag open kon, van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. In de morgen met z'n tweeën en in de middag alleen. De jonge vrouwen waren zeer gemotiveerd om op deze manier het evangelie te verspreiden in Kampen en omgeving. Ook hadden zij het verlangen om er voor de klant te zijn. Een luisterend oor en een goed gesprek.
De omzet van het eerste jaar bedroeg ongeveer vijfduizend gulden. Twee procent van de omzet mocht jaarlijks bestemd worden aan goede doelen met een christelijke achtergrond. De winst werd gebruikt om de voorraad boeken, muziek en cadeauartikelen uit te breiden.

Al vanaf de start groeide het aantal klanten en de omzet en het enthousiasme. Al snel werd het team vrijwilligers uitgebreid.
Zij beschouwden de winkel als “de zaak van de Heer”.

De dames bezochten regelmatig een landelijke beurs, waar nieuwe artikelen aangeboden werden door uitgevers. Ook kwam er regelmatig bezoek van vertegenwoordigers. Steeds meer klanten ontdekten de winkel vol met “schatten” van grote waarden voor hart en ziel. Ook werd er regelmatig geadverteerd in “De Brug”, waardoor de bekendheid toenam.

Aanvankelijk was de winkel in het voorste deel van het 18 meter diepe pand gesitueerd, maar al snel werd het achterliggende zaaltje er bij betrokken.
Het motto was dan ook “Ora et Labora” bid en werk. Zo begonnen de dames iedere dag samen met gebed en dat gaat door tot op de dag van vandaag, waardoor zij geïnspireerd werden en zich afhankelijk weten van de Schepper.

Voor praktische ondersteuning kan het team altijd terugvallen op een bestuur van meestal vijf personen. Dit geldt voor bijvoorbeeld: het maken van beleid, het beheren van de financiën, onderhoud gebouw, automatisering e.d. Het bestuur is ondersteunend op afstand en vergadert zes keer per jaar. Het secretariaat laat de ontwikkeling van De Rank heel mooi zien in bijvoorbeeld de jaarverslagen die gemaakt zijn. Jurriën van 't Oever is al vanaf het begin coördinator en penningmeester vanuit het bestuur.

Door de toename van het assortiment, groeide het idee om naar een groter pand uit te kijken. Een lid van het winkelteam kwam met het voorstel om de leegstaande bloemenwinkel, Geerstraat 34 te kopen. Ook dit was weer een zaak van brainstormen en gebed. Dat zijn organische processen door De Geest begeleid. Op 1 juli 1999 verhuisde De Rank van een C-locatie naar een B-locatie. Meer vierkante meters en een splinternieuwe pui met veel inkijk, vanuit een echte winkelstraat, in de modern ingerichte winkel.
Zowel de bovenverdieping van de Venestraat als van de Geerstraat werden verhuurd aan studenten van de Theologische Universiteit of de Kunstacademie.

Door een goed financieel beleid door de jaren heen, kon de stichting telkens panden kopen, waardoor het voortbestaan niet afhankelijk was van steeds duurder wordende huren van winkelpanden.
In de Geerstraat zette de groei zich nog sneller voort, waardoor de verhuur van de bovenverdieping gestaakt werd en de ruimte bij de winkel werd gevoegd. Het kantoor en de voorraadruimte op de begane grond werd naar de verdieping verplaatst.

Weer kwamen er meer vrijwilligsters bij en werd er een, deels-betaald- managementteam aangesteld, om de continuïteit te waarborgen en professionalisering meer gestalte te geven.
Met een nieuw millennium kwam ook de overgang van de gulden naar de euro. Dat had veel voeten in de aarde. De pin deed zijn intrede en er volgden trainingen voor het winkelteam om de nieuwe ontwikkelingen en de groei te kunnen bijhouden. Het MT werd opgeleid tot erkend boekhandelaar en volgden BHV-cursussen.

In 2004 verscheen de NBV, dat was een schitterend project, waarmee De Rank met een grote foto op de voorpagina van de Telegraaf prijkte. De Bijbels gingen met honderden over de toonbank. Het MT had goed ingekocht bij de voorintekening.

Met het oog op de teambuilding werd er ieder jaar een “uitje” georganiseerd, waaraan ook partners van het winkelteam en het bestuur deelnamen.
Samen uit eten, kanoën, fietsen, jubilea vieren en lief-en-leed delen.
De betrokkenen waren meer dan alleen maar collega's.

Al na een paar jaar was de winkelruimte te klein en werd er gezocht naar uitbreiding. Dit bleek niet mogelijk op de huidige locatie.
De aandacht van het bestuur werd getrokken door het pand in de Oudestraat 17, een rijksmonument uit de late middeleeuwen, wat bekend stond als “de nog enige rotte kies” in de hoofdwinkelstraat van Kampen. Eigendom was projectontwikkelaar Mateboer. Het pand stond 35 jaar leeg en werd gekraakt door kunstenaars en postduiven. Overal was er sprake van lekkage. Het ene na het ander plan was onhaalbaar door de hoge prijs en ontwikkelkosten.
De oorspronkelijke naam van het pand was: “Gedenk Het Woord”, in het begin van de 20e eeuw in gebruik door de Hervormde Kerk.
Enkele bestuursleden hebben vijf jaar lang regelmatig gesprekken gevoerd met de eigenaar en uiteindelijk werd, met behulp van bouwbedrijf Felix en de Gemeente Kampen, door extra monumentensubsidie, het plan haalbaar op 07-07-07.
Het bestuur begeleidde de bouw en op 3 oktober 2008 werd Het Woord (een oude Statenbijbel opnieuw in “Gedenk Het Woord” gedragen, in processie met alle medewerkers en bestuursleden van De Rank.
Het hele proces er naar toe en de bouw zelf, mogen een wonder heten, in dezelfde lijn als de realisatie van de voorgaande winkels.
De 1e verdieping werd gekocht door een medewerker van Mateboer (een fijn christelijk echtpaar, waar we al jaren een zeer goede buur aan hebben) en de 2e etage bleef eigendom van de ontwikkelaar voor de verhuur.
De winkelruimte en het kantoor groeide naar 200m2, ruime paden, veel uitstallingsmogelijkheden en een heerlijke ruimtelijke hoogtewerking in de winkel op een A1-locatie! En dat allemaal in 22 jaar ontwikkeld in geloof en werken.

Scootmobielen, kinderwagens en veel meer klanten kunnen nu tegelijk schatzoeken in het monumentale pand.
Er is in het hart van de winkel zelfs een plek om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of chocolademelk.
De omzet en het aantal bezoekers bleef verder groeien.

De tijd en ontwikkelingen in de maatschappij staan niet stil.
Automatisering, opkomst van webshops, muziekstreaming en digitalisering kwamen in een stroomversnelling. De gemiddelde leeftijd van het winkelteam en bestuur werd steeds hoger. Er dreigde een kloof te ontstaan met de jongere generaties en hun ontwikkeling. Door deze ontdekking voelden we ons in 2016 rondom het 30 jarig bestaan, genoodzaakt om een vernieuwingsslag te maken. Aan dit proces werkten ook externe zakenmensen mee, onder leiding van een nieuwe generatie bestuursleden.
In deze periode hebben helaas een aantal collega winkeliers in het land hun deur moeten sluiten, omdat ze de aansluiting niet konden maken.

In het voorjaar van 2018 staat er een nieuwe generatie MT-ers en er meldden zich tot op de dag van vandaag nieuwe, jongere vrijwilligers aan. Het vernieuwings-/verjongingsproces zet zich gaandeweg voort, waar iedere betrokkene in verwondering blij mee is.
Er is de laatste jaren in de winkel veel veranderd, zoals het logo, waarin “stromen van levend water” centraal benoemd wordt, om de beleving zichtbaar te maken. Kleuren zijn aangepast naar modernere tinten en er is een scala aan gifts bijgekomen op de plaats waar voorheen de muziekgalerij was.

Er is in 2020 een goed werkende website gebouwd, waardoor er digitaal ook artikelen besteld kunnen worden. Ook tijdens corona konden bestellingen geplaatst worden, welke door vrijwilligers binnen 24 uur bezorgd konden worden binnen de Gemeente Kampen en de buitengebieden.

De “formule” van De Rank heeft de corona crisis gelukkig kunnen doorstaan, waar we heel dankbaar voor zijn.
Door de geschiedenis heen is Stichting De Rank ook een platform voor ondersteuning van zendelingen. Wil je hier meer over weten? Lees dan jaarverslagen even door. Deze staan ook op de website: www.rankkampen.nl