Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Christelijke boeken Top 10

Iedere maand maken we bij De Rank een nieuwe Top 10 christelijke boeken. In deze top 10 vind je de belangrijkste christelijke boeken over geloof, levensstijl, theologie en meer.

Zoek je een nieuwe roman? Kijk dan bij de christelijke romans Top 10

voorraad onbekend
€ 26,99

In 'Moderne profeten, herders voor nu' schetst Kees van Ekris het beeld van 8 moderne herders. In een wereld vol meningen en kritiek, een wereld van cancelcultuur en onrust, hebben we meer dan ooit behoefte aan een herder. Aan iemand die met liefde zorg draagt voor de kudde, maar zelf ook iets kent van verdwalen en van het duistere dal.

In dit derde deel van 'Moderne profeten' gaat Kees van Ekris daarnaar op zoek: wat is een moderne herder? We kijken daarbij naar acht mensen: Nick Cave, Tomáš Halík, Ann Voskamp, Richard von Weizsäcker, Kaj Munk, Anne van der Bijl, Thomas Merton en frère Roger.

Er zijn veel mensen met meningen: influencers, columnisten, mensen die cancelen en kritiek hebben, maar wie is een herder? Je merkt het gelijk als er geen herder is: in de jeugdzorg, bij de overheid of op school. Dan wordt het koud en hard en dan valt een kudde uit elkaar.
Een oude spreuk zegt: 'Er is geen profeet die geen schapen heeft gehoed.' Profetische mensen hebben iets herderlijks. Ze hebben mensen onder hun hoede gehad. Ze geven om mensen. Maar ze weten ook iets van kuddementaliteit, van verdwalen, van het duistere dal, van wolven en huurlingen.

Geestspraak Belt, Henk van den
voorraad onbekend
€ 29,99

Het gezag van de Bijbel geeft al lange tijd aanleiding tot discussie. In Geestspraak betoogt theoloog Henk van den Belt dat de Bijbel onfeilbaar betrouwbaar is omdat de heilige Geest daarin spreekt.

Niet zozeer om de wonderen die erin staan of om de historiciteit van de bijbelverhalen, maar doordat christenen de Bijbel in de praktijk heel verschillend toepassen. Dit boek belicht hoe de Geest werkt bij de inspiratie van de bijbelschrijvers, hoe Hij zorgt voor de acceptatie van de Schrift en hoe Hij ons leidt bij de interpretatie. Het is een intrigerende bijdrage aan het gesprek over de hermeneutiek, aan de bezinning op de vraag hoe wij de Bijbel verstaan.

Ontwakend jodendom Waele, Daniël de
voorraad onbekend
€ 34,99

Daniël de Waele laat je in Ontwakend Jodendom blikken in het kleine Israel en Juda, wat bestond tussen de grote rijken in het oude Midden-Oosten. Leer meer over het dagelijkse leven in deze oude tijden, de heersende godsdiensten en het opstaan van profeten van wie de invloed zichtbaar wordt in het Oude Testament.

Dr. Daniël De Waele is leraar Protestantse Godsdienst en docent Nieuwe Testament aan het Hoger Instituut voor Protestantse Godsdienstwetenschappen (HIPGO) te Brussel.

In Ontwakend Jodendom zoomt Daniël De Waele in op de politieke geschiedenis van het kleine Israël en Juda en van de grote rijken in de oude Oriënt. We leren het dagelijks leven van gewone mensen kennen, met hun vreugden en moeiten. Daarnaast ontdekken we hoe mensen zich verhielden tot de vele goden, demonen en dodengeesten. De auteur laat zien dat in het kleine Juda profeten nooit eerder gehoorde woorden begonnen te profeteren. Door die woorden ontstond een verrassend nieuwe visie op hemel en aarde, een visie die haar neerslag vond in de boeken van het Oude Testament.

Bidden met de Bijbel Sintobin, Nikolaas
voorraad onbekend
€ 29,99

In Bidden met de Bijbel legt jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin uit hoe je kunt leren bidden met de Bijbel.

Laagdrempelig en concreet neemt hij je mee in de meest gebruikte methode om te bidden met de Bijbel: die van Ignatius van Loyola. Dit boek geeft vijftig handige tips om biddend met de Bijbel aan de slag te gaan. Volg het gebedstraject met vijftig Bijbelteksten en gebedssuggesties om het bidden met de Bijbel te oefenen en er een eigen weg in te vinden. Een twintigtal prachtige full colour illustraties van ontwerpbureau Goed Blauw ondersteunen het gebedstraject met Bijbelse en eigentijdse beelden die tot de verbeelding spreken.

Wat als we gewoon zijn Baars, Anne Marije
voorraad onbekend
€ 17,99

In wat als we gewoon zijn: Over afhankelijk leven, schrijft theoloog Anne Marije Baars over het gewone leven als moeder van drie kleintjes, nadat haar Instagram account wordt gehackt en ze ineens niet meer de 'bekende influencer' is.

Haar derde boek gaat over de kunst van het gewoon zijn die ze vervolgens ontdekt. Over hoe er in het routinematige en haast voorspelbare leven schoonheid te vinden is. Zelfs wanneer verdriet dichtbij komt en er voortaan een lege plaats is aan tafel, werken de dingen mee ten goede. Omdat het leven om meer gaat dan gelukkig zijn, ook al is dit strijdig met de boodschap van sociale media. Want voorbij geluk is daar de vreugde van het eenvoudige en het gewone. Van het samen optrekken als mensen, afhankelijk van elkaar en God, in alle seizoenen van het leven.Anne Marije Baars is theoloog en moeder van 3 kleine kinderen. Ze houdt van linnen gordijnen die opbollen door de wind, draagt elke dag haar favoriete parfum Nurture en wordt blij van een beker koffie met melkschuim. Ze is altijd op zoek naar schoonheid in het alledaagse.

voorraad onbekend
€ 19,99

Het mooiste, dat wat je leven ten diepste bepaalt, het beslissende, dat overkómt je. In Dobberen op de genade neemt J. van Eck je mee in de vreugde van de uitverkiezing.

De uitverkiezing staat hoog genoteerd op het lijstje versmade theologische thema's. Het leerstuk gaf niet alleen aanleiding tot kerkelijke strijd, het hinderde ook velen in het geloven. De meeste mensen zijn blij dat je er in de 21e eeuw weinig meer over hoort.
Maar daar denkt theoloog John van Eck anders over. Het spreken over de predestinatie mag dan 'uit' zijn, voor de goede verstaander is het thema nog altijd 'in'. Vandaar dat Van Eck ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag op verzoek een bundel samenstelde met artikelen en preken die hij er in de afgelopen decennia over schreef. Ze vormen een gloedvol getuigenis van de verkiezing, die een glans legt over het gewone leven.

Bij dat alles is het ook een persóónlijk boek geworden, niet in de laatste plaats door een uitvoerig interview met John, waar de bundel mee opent. Hij vertelt daarin over een ervaring die hij als student klassieke talen opdeed. 'Toen ik â€' puur voor de taal â€' een gedeelte uit het Johannes-evangelie las, begon, op een moment dat ik daar totaal niet meer mee rekende, wat ik las ook inhoudelijk tot me te spreken. Het ging over liefde. Ook de uitverkiezing werd aangeraakt: 'Julie hebben Mij niet uitverkoren, maar Ik jullie' (Joh. 15:16). Het was een nuchtere ervaring maar ik wist dat ik daar in de leeszaal van het klassieke talen instituut iets meegemaakt had waar ik nooit meer achter terug zou kunnen.'

De artikelen, columns, preken en het interview in 'Dobberen op de genade' hebben één ding gemeen: ze laten de glans van de verkiezing en haar betekenis voor vandaag opnieuw oplichten. Het zou ons niet verbazen als de bundel veel lezers helpt om de vreugde van de verkiezing te (her)vinden.

Robbedoezen Lagen, Gerjanne van
voorraad onbekend
€ 14,95

Doe ik het wel goed als ouder? Gerjanne van Lagen herschreef een aantal van de waardevolle opvoedingsadviezen van pedagoog J. Waterink en vult ze aan met haar eigen ervaringen. Een boek vol opvoedtips, speciaal voor alle ouders van nu.

Als ouder heb je te maken met tal van opvoeddilemma's en soms vraag je jezelf af: doe ik het wel goed? Gerjanne van Lagen ontdekte in een doos oude tijdschriften de opvoedadviezen van J. Waterink. In het destijds veelgelezen tijdschrift 'Moeder' beantwoordde de pedagoog jarenlang vragen van moeders. Het verraste haar dat deze adviezen van bijna honderd jaar oud zó verfrissend waren: een verademing om te lezen. Gerjanne verzamelde in dit boek een veertigtal waardevolle opvoedingsadviezen en licht deze selectie per onderwerp persoonlijk toe, vanuit de wens om hiermee veel ouders van dienst te zijn.

De vlieger en de vanger Nouwen, Henri; Whitney-Brown, Carolyn
voorraad onbekend
€ 22,99

Lees mee in dit postuum gepubliceerde 'dagboek' van Henri Nouwen. In De vlieger en de vanger deelt hij prachtige levenslessen aan de hand van het beeld van de trapezeartiesten in het circus. Een boek vol wijsheid over het leven; over vliegen en gevangen worden.

Henri Nouwen is al meer dan een kwart eeuw geleden overleden, maar zijn erfenis is nog steeds actueel, zo actueel dat er zelfs een nieuw boek van zijn hand verschijnt. Want in de laatste jaren van zijn leven, dat eindigde in 1996, was deze Nederlandse priester gefascineerd door de trapezeartiesten in het circus. Hij volgde hen in verschillende landen en bleef naar hen kijken. Hij schreef er hele dagboekteksten over vol. Die worden nu postuum gepubliceerd onder de titel De vlieger en de vanger. En zijn boodschap is troostend en bevrijdend: als je vliegt in het circus is dat alleen maar mogelijk omdat je gevangen wordt, als je vliegt in het leven en dreigt te vallen word je gevangen door de barmhartigheid van God.

voorraad onbekend
€ 24,90

Lijken we in leer en leven nog op de kerk van het eerste uur?

Door kerkelijke onenigheid is veel van het oorspronkelijke christendom verloren gegaan. Er kunnen veel menselijke opvattingen de kerk binnensluipen. Daarom moeten we ons steeds weer laten corrigeren door de Schrift en het oorspronkelijke christendom. Ds. Harinck neemt je mee naar de bron: de Schrift, de apostelen, de apostolische vaders en de kerkvaders.

Nu het christendom aan het verdwijnen is in Europa, is het leerzaam om na te gaan hoe de gelovigen van de eerste eeuwen als minderheid in een heidense wereld geleefd hebben.

Alle godsdiensten komen voort uit een zoektocht van de mens naar de onbekende God. Maar het christendom is het gevolg van Gods zoeken naar de mens. Deze verlossingsleer is voor velen een aanstoot. Is de man van Nazareth wel de Zoon van God? Is Hij de enige weg tot God? Zijn alle andere godsdiensten dan dwaalwegen? Deze vragen hebben ook de auteur veel beziggehouden. Dit boek is mede ontstaan uit zijn persoonlijke zoektocht naar de waarheid van het christendom.

voorraad onbekend
€ 22,99

God geeft jou nooit op is een nieuw pastoraal boek van Max Lucado op basis van het leven van de oudtestamentische Jakob.

Voor lezers die worstelen met hun tekortkomingen en behoefte hebben aan Bijbelse bevestiging en bemoediging dat Gods genade en vergeving ook voor hen is en dat God ook hen wil gebruiken. Primair voor individueel gebruik, maar ook geschikt om als groep door te nemen.

Max Lucado is jarenlang voorganger geweest, in Brazilië en in de VS. Zijn Bjjbelse dagboeken en pastorale (kinder)boeken worden over de hele wereld gelezen. Van veel van zijn titels zijn al meer dan een miljoen exemplaren verkocht.